بازپخش بیانات رهبر انقلاب به کنگره جهانی حافظ در سال ۱۳۶۷