اگر آمریکا ارسال سلاح را متوقف کند، عربستان قادر به ادامه تجاوز به یمن نیست