پازاج: بعید می‌دانم اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ناسالم باشد