فیروز کریمی نسبت به تیم ما شناخت دارد/کار سختی برابر ملوان داریم