نفت اوپک، نزدیک رکورد قیمت آن در 2 ماه گذشته معامله شد