جشن تولد فابرگاس یک روز پس از قهرمانی در لیگ جزیره/عکس