بازیگر «روزگار جوانی» از «میکائیل می‌گوید/ نعمت‌الله درجا متن و دیالوگ‌ها را تغییر می‌داد