ریموت کنترل نسل بعدی Apple TV با یک پد لمسی همراه خواهد بود