«رومئو و ژولیت» به جهان معاصر می‌آیند/ نمایشی بر پایه نور و تصویر