عنایتی: پوشه سوار شدن من ربطی به پول قراردادم با باشگاه استقلال ندارد