توافق هسته‌ای راهی برای پایان جنگ در سوریه و حل مسئله فلسطین