چرا قاضی در استقلال حاشیه نداشت؟!/ تفاوت قلعه نویی و اسکوکیچ