بررسی فنی بیانیه لوزان در گفتگوی تفصیلی «نسیم» با یکی از دانشمندان هسته‌ای