نگرش مسئولان به مقوله زیست محیطی زاینده‌رود و تالاب گاوخونی نیازمند تغییر است