دعوای احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه در جهت تامین منافع تل‌آویو است