رستگار: اسامی مسافران قهرمانی آسیا تا دو روز آینده اعلام می‌شود