انتقاد شدید افشارزاده از شورای واگذاری استقلال و پرسپولیس