رفیق‌دوست: هاشمی گفت تو برو بشین در وزارتخانه‌ات و به جنگ کاری نداشته باش/ نیازی نیست به نقل‌قول‌ها