قبل از انقلاب هم ایران و عربستان رقابت داشتند/ قطع عمره مفرده، بسیار تصمیم درستی بود