آنچلوتی: ترسوها بازنده نیمه نهایی هستند/یووه همان اتلتیکو مادرید است با حفظ توپ بیشتر!