پرونده مسکن مهر تهران در شهرهای بیش از 25 هزار نفر جمعیت تا پایان سال بسته می‌شود