درصورت دغل‌كاری غربی‌ها ایران مسیر قبلی غنی‌سازی را ادامه می‌دهد