رفیق‌دوست: دشمنی دنیا با ما همان دشمنی اول انقلاب است