رقابت مینی گلف‌بازان قم در انتخابی مسابقات قهرمانی کشور