تصادف زنجیره‌ای 3 خودرو حادثه ساز شد/ 2 تن راهی بیمارستان شدند