پیام وزیر بهداشت به نشست دبیران کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه‌های علوم پزشکی