عکس مهناز افشار با شهره آغداشلو وتصویر محمدرضاگلزار با آرش، اشکال ندارد؟