واکنش آموزش وپرورش به شهریه‌های 20 میلیونی/ در هنگام ثبت نام به وب سایت سازمان مدارس غیردولتی مراجعه