مشاور فرهنگی فدراسیون وزنه برداری و سرپرست تیم فوتسال وزارت کشور