رابرت فورد: بشار اسد و نظام فعلی سوریه بهترین گزینه ...