ری‌شهری: احمدی‌نژاد معتقد بود امام زمان شخصا او را هدایت می‌کند