حمایت رائول کاسترو از اقدامات الجزایر برای حل بحران‌های منطقه‌ای