5 روز حقوق کارگر ایران‌خودرو، یک روز حقوق کارگر فیات