گلایه مردم از وضعیت آب شهر آبیک/ مردم به پمپهای خانگی روی آوردند