نعمت‌الله درجا متن و دیالوگ‌ها را تغییر می‌داد/ کم‌کار نیستم