عکس / اقدام جالب و نمادین علی دایی و دوستان در دریاچه ارومیه