رقابت ورزشکار نوجوان خوزستانی در انتخابی تیم‌ملی اسکیت هنری دختران