رفع يکي از مهم‌ترين گره‌هاي ترافيکي شمال شرق پايتخت