انتشار خبر درگذشت آقا معلم فداکار «۲.۵ سال» پس از فوت/ امیدزاده: وجدانم راحت است