امیدوارم بتوانم رشادت‌مدافعین حرم را به تصویر بکشم