- سوبارو XV مدل 2015 وارد نمایندگی های فروش استرالیا شد