فیلم/ گروگان‌های گران‌قیمت ایرانی در انگلیس، فرانسه و آمریکا