شاگردان کواچ مقابل شاگردان اکبری پیروز شدند/ معنوی‌نژاد در هر دو تیم بازی کرد!