نشست دانشجویی با موضوع «ولایت فقیه» در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار می‌شود