کنسرت حماسی و عاشقانهء «داستان سیاوش» به خوانندگی «وحید تاج» برگزار می‌شود