خونی که برای دفاع از حرم حضرت زینب(س) ریخته می شود مقدس است/حضرت زینب(س) اطاعت پذیری از همسر را همواره م