قلعه نویی مثل علی پروین نمی شود / منصوریان می تواند در استقلال سد شکن شود