ضرورت جمع‌آوری متکدیان در سطح شهرهای کهگیلویه و بویراحمد