حرف‌های جالب کمالوند در رختکن/ برد و باخت مهم نیست؟