حضور 20 هزار نفر در آیین معنوی اعتکاف در آذربایجان غربی